Code of Conduct PPP

In het kort eisen wij van onze leveranciers naleving van (lokale) wet- en regelgeving, streven bescherming en emancipatie na voor al het personeel dat binnen onze industrie werkzaam is. Dat geldt voor zover dat binnen ons bereik ligt voor zowel eigen bedrijven van onze leden, alsook voor toeleveranciers en onderaannemers aan onze leden.

 

De Code omschrijft de criteria, die PPP beschouwt als fundamenteel, voor alle bedrijven binnen onze industrie die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

De Code of Conduct is scherp en focust op naleving van (lokale) wet- en regelgeving én geeft specifieke aandacht aan mensenrechten en werknemers omstandigheden. Dit moet een vast onderdeel zijn van het DNA van een bedrijf en een belangrijke rol spelen tijdens de besluitvormingsprocessen. Het begint met een schriftelijke verklaring waarin de normen en waarden staan omschreven in het kader van MVO. Deze verklaring vorm de basis van zakendoen waar deelnemers van de Code garant voor staan

 

Bekijk hier de volledige code of conduct

Wetgeving, ethiek & integriteit

Wij verplichten ons minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en internationale wet- en regelgeving.
Wij zullen ons houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.

 

Wij zetten ons in voor het bieden van producten en diensten die op een maatschappelijk verantwoorde manier tot stand zijn gekomen, en die tijdens of na gebruik geen schade veroorzaken aan mens, milieu of maatschappij.

 

Wij streven naar volledige klanttevredenheid.

Transparantie, communicatie & opleiding

Wij streven voor onze medewerkers naar permanente scholing om persoonlijke en carrièregroei te realiseren. De medewerkers zullen daarnaast getraind en voorgelicht worden op relevante MVO onderwerpen.

 

Wij verplichten ons om het lidmaatschap, het beleid, de programma’s en activiteiten van de vereniging PPP te ondersteunen en te bevorderen. Wij zullen (MVO) kennis delen met branchegenoten.

 

Wij verplichten ons deze Gedragscode toe te passen en deze actief binnen onze onderneming en richting onze zakenpartners uit te dragen.

Internationaal MVO beleid

Wij handelen met respect voor de mensenrechten, het natuurlijke milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd.

 

Wij zijn ons er van bewust dat er in de toeleveringsketens van onze producten in zogenaamde “lage lonen landen” diverse sociale en milieuproblemen spelen, die onder meer samenhangen met lager lokale ontwikkelingsniveaus, gebrekkige lokale wetgeving en/of en een slechte handhaving van lokale wetgeving. Wij streven ernaar om deze omstandigheden –voor zover dat binnen onze invloedsfeer gebeurt- zo veel mogelijk te verbeteren.

 

Wij streven ernaar om uitsluitend samen te werken met (en producten af te nemen van) bedrijven die geen gebruik maken van dwangarbeid of kinderarbeid, die geen discriminatie toepassen en die de vrijheid van vereniging van medewerkers respecteren.

 

Wij streven naar een betere milieuzorg in de gehele productketen. Wij vragen van onze leveranciers dat zij in hun productieproces en bij afvalverwerking passende maatregelen nemen om het milieu en biodiversiteit te beschermen.

 

Met ons handelen houden wij rekening met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid te beschermen.

© 2010 door vereniging Platform Promotional Products. Alle rechten voorbehouden.