PRIVACY POLICY CarpaBizzGifts BV

We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming.
Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van CarpaBizzGifts BV.

Het gebruik van de internetpagina’s van CarpaBizzGifts BV is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.

WAT ZIJN DE ‘JURIDISCHE GRONDEN’ VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS?

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. Onder persoonsgegevens verstaan wij: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Geslacht, IBAN.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.
De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te kunnen leveren. Dit is het geval bij:
Bestellen/leveranciers/bewerkers; Bezorging/transporteurs, Contact met ons bedrijf.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: transporteurs, Leveranciers en bewerkers van goederen.

In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om uw een dienst te leveren namens CarpaBizzGifts BV. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het
verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?
We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van uw bestelling.

We houden bepaalde termijnen aan, waarna we uw gegevens verwijderen. Dit zijn:
Inactieve contactpersonen verwijderen we na 7 jaar en vanuit regelgeving omtrent de belastingaangifte moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Per situatie zal worden besloten om welke termijn dit zal gaan.

WILT U UW GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN EN/OF VERWIJDEREN?
Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wilt u gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. U kunt dit ons laten weten via de e-mail of per post.

HEEFT U VRAGEN OF KLACHTEN?
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van je privacy kunt u contact
opnemen met de directie van CarpaBizzGifts BV.

Wij zijn bereikbaar via:
Tel: 070-3545000
Mail: info@bizzgifts.nl
Post: Gevers Deynootweg 61, 2586 BJ Den Haag